Kính mát nữ gọng tròn mới


18.000 ₫ 7.000

Sản phẩm Kính mát nữ gọng tròn mới đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 18.000 xuống còn ₫ 7.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,35 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Citimart

To all Resellwers:
1.Our price is already the wholesale price.
2.There is no minimum limit.
3.Pm us once you have orders.

100% Brand new and high quality !
Type:Glasses
Material:PC
Eyewear Accessories:Frames
Quantity:1Pc
Jenis kelamin: pria dan wanita
Gaya: kacamata

glasses size data:
The total frame width(mm):143
Lens width(mm) :50
Lens height(mm) :45
Width of the nose(mm) :20
Length of mirror leg(mm)