Kính Cường Lực Cho Oppo A5S A92 Reno 2f A12 Reno 4 F9 A5 2020 A3S A31 A33 2020 A53 2020 A9 2020 A1K A91 Reno 3 F7 F5


16.500 ₫ 1.000

Sản phẩm Kính Cường Lực Cho Oppo A5S A92 Reno 2f A12 Reno 4 F9 A5 2020 A3S A31 A33 2020 A53 2020 A9 2020 A1K A91 Reno 3 F7 F5 đang được mở bán với mức giá siêu tốt khi mua online, Vừa được giảm giá từ 16.500 xuống còn ₫ 1.000, giao hàng online trên toàn quốc với chi phí tiết kiệm nhất,12 đã được bán ra kể từ lúc chào bán lần cuối cùng.Trên đây là số liệu về sản phẩm chúng tôi thống kê và gửi đến bạn, hi vọng với những gợi ý ở trên giúp bạn mua sắm tốt hơn tại Citimart

"BUYER NOTICE:
❤weclome To Lemon case Store
❤Please check the code number on the top of the picture.

1, Perfect for your phone model,
2.According to the real mobile phone open model,it is completely suitable for your mobile phone screen,
3, Ultra-thin style makes the phone more fashionable.
4. The best quality, the lowest price.

Package includes:
1 X Screen Protector
1 X Wet Wipes
1 X Dry Wipes

❥The best after sales service, if you have problems about the product
long please tell us, we will give you a solution
❥Quickly Prepare the item in 48